Шрифт Kozuka Mincho Pro Medium

`Kozuka Mincho Pro Medium` Preview
`Kozuka Mincho Pro Medium` Preview
`Kozuka Mincho Pro Medium` Preview
Категории шрифта
Начертание
Medium
Семейство
Kozuka Mincho Pro
Издатель
Adobe

Семейство шрифтов Kozuka Mincho Pro

Шрифт Kozuka Mincho Pro с начертанием Medium относится к семейству Kozuka Mincho Pro. Примеры шрифта Kozuka Mincho Pro можно посмотреть на AZFonts. Дизайнер шрифта — неизвестен. Издатель — Adobe.